M11 E-drošība un e-aizsardzība (LV)_Latvija
(M11_eSa_eSe_Lat)

Apmācību moduļa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par e-drošību un zināšanas par atšķirībām e-drošībā un e-aizsardzībā, kā arī veicināt izpratni par interneta drošības jautājumiem, digitālās identitātes attīstību gan indivīdiem (pieaugušajiem un jauniešiem), gan iestādēm, kā arī sniegt zināšanas kā laicīgi identificēt draudus un tos novērst.