M008 Nodarbinātības veicināšana (LV)_Latvija
(M8_Facilitators_EN_L)

Apmācību modulis paredzēts mācību centru darbiniekiem, kas kā vidutāji iesaistīti nodarbinātības veicināšanas procesā. Tas ir noderīgs arī pedagogiem, kas sadarbojas ar nodarbinātības dienestiem un citām institūcijām. Tāpat apmācību modulis būs noderīgs visiem, kas darbojas e-prasmju veicināšanas un profesionālās orientācijas jomā, kā arī sniedz konsultācijas darba meklēšanā, izmantojot IKT.