M010 E-pakalpojumi (LV)_Latvija
(M10_Online Procedures_EN_L)

Apmācību moduļa mērķis ir parādīt kā pielietot dažādus e-pakalpojumus, lai padarītu mūsu dzīvi vieglāku, kā arī kā izmantot tos mācībās un personīgajām interesēm, un kāda ir mācību centru loma to apguvē.