M006 Iepazīšanās ar Microsoft Office rīkiem (LV)_Latvija
(M6_MS_Office_EN_L)

Apmācību modulis ir paredzēts e-prasmju pasniedzējiem, kuri vēlas apgūt zināšanas par Microsoft Office, lai izmantotu to veidojot apmācību seminārus un praktiskas nodarbības to lietotājiem.