M002 Mācību materiālu veidošana ar IKT rīkiem telecentru/IKT centru/ bibliotēku darba optimizēšanai (LV)_Latvija
(M2_Facilitation_LV_L)

Apmācību moduļa mērķis ir iepazīstināt ar resursiem, instrumentiem un idejām, lai attīstītu un efektīvāk organizētu e-prasmju mācību centru ikdienas darbu. Šim nolūkam tiek apkopoti materiāliem un instrumentiem, kurus var izmantot, lai veicinātu e-prasmju attīstību mācību centros.